Kerstwens 2023

Kerst voor de Magdalenakinderen

In de vieringen met Kerstmis zal er in de kerk Rijen een extra collecte zijn waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze Magdalenakinderen.
In het jaar 1983 zijn we gestart met onze ondersteuning. SOS-Nederland heeft haar dank uit gesproken voor de hartverwarmende 40 jaren steun.
De basisopzet van SOS-Kinderdorpen is dat een kind weer kan opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. Met een moeder, broertjes en zusjes.
Dat is alles. Niets kan duidelijker zijn dan dat. Laat het ook daar een gezegend kerstfeest zijn en een hoopvol begin van een nieuw jaar.
Naast de collecte kun je ook een bijdrage leveren door een bedrag over te maken op bankrekening NL33 RABO 0145 1177 66
ten name van Parochie Heilige Geest/Magdalenakinderen of meld je aan als donateur. Informatie over Magdalenakinderen en de laatste nieuwsbrief  kun je vinden op: www.magdalenakinderen.nl.
Alvast hartelijk dank, namens de kinderen in Honduras.

 

 

Gérard van Lisdonk (coördinator Magdalenakinderen)

 

Onze ondersteuning per 2024

In Honduras ondersteunen we nu het SOS-kinderdorp Tela en geen individuele kinderen meer.

Als werkgroep actie Magdalenakinderen willen we doorgaan met onze ondersteuning aan het Kinderdorp Tela in Honduras. Afgelopen jaren is gebleken dat ondersteuning van een aantal aangewezen kinderen steeds minder zichtbaar werd. Mede door de corona-tijd en de privacy wetgeving is een directe band tussen de kinderen en onze werkgroep/ donateurs niet echt mogelijk. In overleg met SOS Kinderdorpen Nederland is gekozen voor een andere opzet. Als werkgroep ondersteunen we, per ingang van 1-januari 2024 , het Tela Kinderdorp zelf met een vast bedrag per jaar. We krijgen dan informatie vanuit het dorp Tela. We kunnen dan directer meeleven met het wel en wee van het gehele dorp en de kinderen.

De basisopzet van SOS-Kinderdorpen is dat een kind weer kan opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. Met een moeder, broertjes en zusjes.
Dat is alles. Niets kan duidelijker zijn dan dat.

Inmiddels maakt SOS-Kinderdorpen wereldwijd het verschil in de levens van 217.800 kinderen, jongeren en ouders.

SOS Kinderdorpen

SOS-kinderdorpen is een wereldwijde organisatie
SOS kinderdorpen geven een vervangend thuis aan kinderen. Er wordt gezorgd voor gezondheidzorg.
De medische hulp is ook in de SOS Kinderdorpen voor de omliggende gemeenschappen.
Elk kind krijgt passend onderwijs en wordt voorbereid om een zelfstandige leven op te bouwen.

Noodhulp
In crisissituaties biedt de SOS-organisatie noodhulp vanuit hun bestaande faciliteiten en programma’s.

Nieuws

Nieuws

Magdalenakinderen nieuwsbrief oktober 2023

Jubileumjaar 2023! In 2023 bestaat de werkgroep Magdalenakinderen Vanaf het jaar 1983 ondersteunt de parochie het SOS-Kinderdorp Tela in Honduras. SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan …

Jubileumboekje 25 jaar

De actie Magdalenakinderen werd in 1983 opgestart en vierde in 2008 zijn 25 jarig bestaan. Onder het thema ’ Ver weg en toch dichtbij’ werd een jubileumboekje samengesteld. Lees het boekje via de …

Nieuwsbrief november 2022

SOS Kinderdorpen helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kindere…

Expositie in de Maria Magdalenakerk 13 november

Marianne Suijkerbuijk exposeert haar spirituele schilderijen in de Maria Magdalenakerk in Rijen. Bij verkoop van een schilderij gaat 20% van de opbrengst maar de Magdalenakinderen.

Magdalenakinderen in 2020

Veel mensen in Rijen kennen de gewoonte om met Kerstmis naar de kerststal in de kerk of ergens op straat te gaan. Kinderen, ouders en grootouders trekken door kou en duister, op zoek naar het kerstkin…

Driekoningen zingen 2020

Op maandag 6 januari 2020 werd in Rijen de traditie van het Driekoningen zingen voor de Magdalenakinderen voortgezet.Er waren 4 groepjes van basisschool De Brakken die zingend langs de deuren gingen. …

HELP MEE

Oproep doe mee!

Veel mensen in Rijen kennen de gewoonte om met Kerstmis naar de kerststal in de kerk of ergens op straat te gaan. Kinderen, ouders en grootouders trekken door kou en duister, op zoek naar het kerstkind.

Vanwege de beperkingen zal voor velen de nachtmis onbereikbaar zijn en voor de parochie dat we minder aandacht kunnen geven aan de 25 Magdalenakinderen in het SOS-kinderdorp Tela in Honduras. Steeds weer krijgen de kinderen de kans op een goede ontwikkeling. Het project zorgt dat deze kinderen de liefde van ouders krijgen en dat er onderwijs en gezondheidszorg is.

Het kerstfeest ziet dit jaar anders uit dan andere jaren: Geen grote kerstcollecte voor de kinderen van Honduras. Toch hopen we dat de tocht naar het Kerstkind u dit jaar ook bij de Magdalenakinderen brengt.

Wanneer u een nieuwe donateur wil worden (een eenmalige gift mag ook) kunt u ons helpen om dit mooie project in de komende jaren voort te zetten. De Werkgroep van onze parochie maakt per kind elke maand € 25,- over aan SOS Kinderdorpen.

U kunt via uw eigen bank (liefst maandelijks en automatisch) een bedrag overmaken. Het minimumbedrag is € 2,50 per maand, meer mag natuurlijk ook! IBAN-nummer: NL33 RABO 0145 1177 66 Parochie Heilige Geest/Magdalenakinderen. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met: Gérard van Lisdonk, email: ggmvanlisdonk@gmail.com  of met het secretariaat Gerard de Graaf email: gerardboven@gmail.com

Nalatenschap

EEN LIEFDEVOL THUIS VOOR IEDER KIND: IETS MOOIERS KUNT U NIET NALATEN

Wilt u, na familie en vrienden, een gift nalaten aan Magdalenakinderen SOS Kinderdorpen? Dit waarderen wij enorm. Wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap goed terecht komt.
De actie Magdalenakinderen hoeft als goed doel geen belasting te betalen over uw schenking. Dus of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, uw totale gift komt ten goede aan de kinderen.

GOED DOEL IN UW TESTAMENT

Met uw hulp geven we kinderen die geen familie meer hebben en kinderen die niet meer bij hun eigen familie kunnen wonen een nieuwe familie in het SOS-kinderdorp Tela  Honduras.
In de omgeving van het kinderdorp worden ook kwetsbare families om te voorkomen dat kinderen in de steek worden gelaten. Alle kinderen krijgen liefde, aandacht, zorg en onderwijs. U kunt hier op een bijzondere manier aan bijdragen door SOS Kinderdorpen als goed doel op te nemen in uw testament.

Als u kinderen een familie geeft, dan is het effect hiervan groot en het reikt nog generaties verder.
Een kind dat opgroeit in een liefdevolle familie, gaat vaker naar school, heeft meer kans op een goede baan en geeft deze kansen later ook door aan zijn of haar eigen kinderen.
Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen het secretariaat van de Magdalenakinderen te Rijen.

CONTACT

Contactgegevens

Werkgroep Magdalenakinderen

Mark van Rijckvorsel

De leden zijn van links naar rechts:
– Joke Aarts: contact met onze Magdalenakinderen
– Gerard de Graaf: secretaris
– Gérard van Lisdonk, voorzitter
– Conny van Uden, beheer correspondentie
– Mark van Rijckevorsel

De huidige aandachtspunten van de werkgroep zijn:
–  verlevendigen van de communicatie met de donateurs;
–  optimaliseren website;
–  op peil houden van de donaties
–  zorgdragen voor een collectie tijdens de Kerstvieringen.

.

Contactgegevens
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:
Gérard van Lisdonk, email gmmvanlisdonk@gmail.com of
Met de secretaris, Gerard de Graaf email gerardboven@gmail.com

Postadres: werkgroep Magdalenakinderen
Parochiecentrum Rijen
Hoofdstraat 58
5121 JG  Rijen

IBAN-nummer: NL33 RABO 0145 1177 66 Parochie Heilige Geest/Magdalenakinderen
Website: www.magdalenakinderen.nl