Magdalenakinderen nieuwsbrief oktober 2023

Jubileumjaar 2023!

In 2023 bestaat de werkgroep Magdalenakinderen

Vanaf het jaar 1983 ondersteunt de parochie het SOS-Kinderdorp Tela in Honduras.

SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kansarme kinderen in 134 landen en gebieden. Zij helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen.. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.

De Parochie Heilige Geest heeft via de Magdalenakinderen sinds het begin van de actie in 1983 kinderen financieel geadopteerd uit het dorp Tela in Honduras, één van de 560 SOS Kinderdorpen wereldwijd. We kunnen dit doen door de steun van een groot aantal donateurs, acties en giften. 

Als werkgroep willen we doorgaan met onze ondersteuning aan het Kinderdorp Tela in Honduras. Afgelopen jaren is gebleken dat ondersteuning van een aantal aangewezen kinderen steeds minder zichtbaar werd. Mede door de corona-tijd en de privacy wetgeving is een directe band tussen de kinderen en onze werkgroep/ donateurs niet echt mogelijk. In overleg met SOS Kinderdorpen Nederland is gekozen voor een andere opzet. Als werkgroep ondersteunen we, per ingang van 1-januari 2024 , het Tela Kinderdorp zelf, met een vast bedrag per jaar. We krijgen dan informatie vanuit het dorp Tela. We kunnen dan meeleven met het wel en wee van het gehele dorp en de kinderen.

Donateursmiddag 17 november 2023

Om de band met onze donateurs te hernieuwen en te vieren dat we 40 jaar bestaan houden we een donateursmiddag in het parochiecentrum te Rijen.

Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur

Programma

  • Inleiding

Terugblik op de afgelopen jaren en informatie over de nieuwe opzet

  • Presentatie door spreker van SOS Nederland

         Aanpak en werkwijze van SOS Kinderdorpen internationaal en in Honduras

  • Gelegenheid voor vragen
  • Hoe gaan we verder en afsluiting

Oproep aan onze donateurs

De jaarlijkse donaties vinden veelal plaats via een automatische incasso, hartelijk dank daarvoor. Voor de verspreiding van de nieuwsbrieven hebben we actuele gegevens nodig van uw adres en liefst ook email. Ook willen op een juiste wijze u uitnodigen voor de donateursmiddag.

Geeft daarom u actuele adresgegevens door, dit kan via emailadres van het secretariaat Magdalenakinderen gerardboven@gmail.com of met een schriftelijke notitie in te leveren bij het secretariaat van de parochie te Rijen.