Nieuwsbrief november 2022

SOS Kinderdorpen helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen, waar ook ter wereld, kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.

De Parochie Heilige Geest heeft via de Magdalenakinderen sinds het begin van de actie in 1983 25 kinderen financieel geadopteerd uit het dorp Tela in Honduras, één van de 560 SOS Kinderdorpen wereldwijd.

We kunnen dit doen door de steun van een groot aantal donateurs, acties en giften. Dit maakt het mogelijk dat er elke maand € 25,- per kind overgemaakt kan worden naar de organisatie van SOS Kinderdorpen.

Activiteiten Magdalenakinderen 2022

  • Marianne Suijkerbuijk exposeert, zondag 13 november, als deelnemer van de Kunstweek, haar spirituele schilderijen in de Maria Magdalenakerk;
    Bij verkoop van een schilderij gaat 20% van de opbrengst naar de Magdalenakinderen;
  • In de kerk presenteert de werkgroep Magdalenakinderen zich. Er worden films vertoont over de SOS Kinderdorpen en er is een nieuwsbrief beschikbaar;
  • Tijdens de kerstvieringen in de Maria Magdalenakerk wordt er gecollecteerd voor de Magdalenakinderen;
  • Er worden plannen gemaakt hoe we het Driekoningen zingen voor de Magdalenakinderen in 2023 weer kunnen uitvoeren;
  • In het jaar 2023 bestaan de Magdalenakinderen 40 jaar.
    We gaan dit vieren en zijn nu druk bezig met de voorbereidingen.

Volwassenen en kinderen kunnen ook meedoen aan de miniworkshop ‘kunstkaart’ maken. De bijdrage is € 2,50 per kaart en is geheel bestemd voor de Magdalenakinderen.

Fijn dat Marianne met haar spirituele en bezinnende schilderijen ook een verbinding maakt met de Magdalenakinderen. Je inzetten voor kinderen in nood geeft voldoening en een gevoel dat past bij de serene sfeer van de geëxposeerde schilderijen.

Onze kinderen

In juli 022 kregen we foto’s van een aantal kinderen uit het SOS Tela-dorp in Honduras met hun favoriete muzikale hobby. Muziek zorgt voor ontspanning en inspiratie.  Iedereen is weer blij dat de coronabeperkingen voorbij zijn.

Kerstmis in Honduras 2021

Nog even en dan wordt het ook in 2022 weer Kerstmis en Nieuwjaar in Honduras. Tijdens de a.s. kerstvieringen in de Maria Magdalenakerk is er een extra collecte voor de Magdalenakinderen, waarbij ook uw gift meer dan welkom is! Laat het ook in Honduras een gezegend kerstfeest en een hoopvol begin van een nieuw jaar zijn.